Rádi jezdíte s rodinou do hor lyžovat nebo na výlety na kolo? Pak víte, že omluva nemusí stačit, když někoho nechtěně zraníte…

Není čáp jako ČAP. Tato zpráva České asociace pojišťoven se pravděpodobně do médií během období jednoho viru příliš nedostala. Ale měla by. Proč? Aby jste neměli jen pojistku ale byli i pojištěni. Čtěte dál, pokud je pro vás důležité mít sebe a své členy rodiny dobře ochráněni pro případ občanské odpovědnosti. Říká se tomu “pojistka na blbost”. Dovolím si na několika grafech a citacích osvětlit…

Pojištění v občanském životě

Kdy limity nestačí?

Dovolte mi bez omáčky citovat zprávu ČAPu: “Z důvodu navýšení závazků NOZ (nový občanský zákoník z roku 2014) platí, že limit plnění ve výši 1 mil. Kč na škody na zdraví již ani nestačí na průměrné odškodnění pozůstalých v případě zaviněného usmrcení, kdy pevné částky pro jednotlivé kategorie příbuzných byly nahrazeny individuálním přístupem (např. se hodnotí úroveň rodinných vztahů a tím velikost utrpěné újmy). Průměrná výše tohoto odškodnění z jedné škody nicméně s usmrcením narůstá dle aktuálních odhadů na cca 2 mil. Kč ve srovnání se situací před platností NOZ, kdy nárok jednorázových odškodnění pozůstalých na celé škodě „jen“ mírně přesahoval částku 1 mil. Kč (viz graf č. 5). “

Co to znamená? Dle “nového občana” (NOZ) z vás poškození vysoudí dvakrát víc na duševních útrapech než před rokem 2014

Pozitivní zpráva je, že mezi krytím odpovědnosti 1 milion a 10 milionů je…tipněte si…

Je to 700 Kč ročně navíc. Hodně nebo málo za 9 milionů?

Kolik je tedy dostatečný limit?

Opět cituji ze zprávy ČAPu: “Jestliže by limit pojistného plnění na škody na zdraví dosahoval hodnoty 10 mil. Kč, lze očekávat nejen velmi vysokou šanci na pokrytí závazků z jednorázových odškodnění pozůstalých (i když u 95% případů odškodnění na celé škodě zatím postačuje na pokrytí závazku dle aktuálních odhadů po NOZ částka 5 mil. Kč), ale existuje i prostor pro pokrytí trvalých následků v případě nutnosti vyplácet renty. Jedná se např. o ztráty na výdělku nebo o výpomoci v domácnosti, na které limity 1–2 mil. Kč nemohou stačit. Konkrétně z analogie povinného ručení vychází odhad, že při limitech 10 mil. Kč na nároky škody na zdraví:

  • by pouze u 0,3% škod na zdraví byli poškozené osoby a klienti pojišťovny (viníci události) konfrontováni s faktem, že by limit na škody na zdraví na plnou úhradu závazků nepostačoval;
  • na škody s celkovou výší do 10 mil. Kč připadá 73% všech závazků v případě velmi vysoké úrovně limitů (jako je např. v POV);

Zjednodušeně řečeno, limit 10 milionů kryjících vaši odpovědnost z občanského života, když způsobíte někomu jinému škodu na věci, zdraví či psychickou újmu, tak onen limit vám bude stačit na pokrytí většiny situací. To znamená, když “sundáte” na kole děcko a ono bude mít trvalé následky nebo když na lyžích v Krkonoších nebo Alpách nechtěně “sestřelíte” strejdu Helmuta a on na kontakt s vámi do smrti nezapomene.