REFERENCE


Vážím si referencí svých klientů, a tak jich zde několik uvádím. Nebo se podívejte na konkrétní příběhy, komu jsem pomohl — třeba se v některém najdete*.

„Co slíbí, to splní. Příjemné vystupování, spolehlivý člověk. Co je to hlavní: mám rád aktuální přehled a věci pod kontrolou + neztrácím drahocenný čas, toho mám proklatě málo!„

„Navíc Jarda školí finanční gramotnost na školách. V tom vidím obrovský přínos!„*


Jan Urbík, 33 let
manažer Microsoftu

„S Jardou mě baví spolupracovat z následujících důvodů: Dozvím se důležité věci nenásilnou formou a někdy i zábavně a vtipně. Největší užitek vidím hlavně v úspoře času a servisní info o produktech a možnostech na finančním trhu.“*


Jarda Pešťák, 34 let
projektový manažer GIS

„Férový, upřímný muž, jenž mi dokázal rozšířit mé obzory ve finančním světě, bez nátlaku doporučí vhodné řešení, přidá vlastní zkušenosti s nabízenými možnostmi, flexibilní a vždy v dobrém rozpoložení.“*


Martin Knytl, 26 let
projektant

2012: „Nejdříve jsem si pana Galla oťukal na jednom oříšku – spojit dva úvěry, které podle bankéře spojit nešlo. Po intervenci pana Galla nejen že to šlo, ale ještě jsem ušetřil dva tisíce měsíčně. Dobrý start pro další spolupráci.“

2015: „Spolupracuju s Jardou, protože má přehled a je na něj spoleh.….“*


Pavel Sýkora, 45 let
ředitel výrobní firmy

2016: „Před samotným zprocesováním hypotéky pre byt v Prahe, ktorý nemal úplně jasné a zreteľné vychodiskové body pre poskytnutie úvěru sa pán Jaroslav Gall odborným, flexibilným ale aj ľudským prístupom zmocnil úlohy poradcu v našej rodine pre tieto záležitosti.

„Tu si dovoľujeme zvýrazniť fakt, že pán Jaroslav Gall je človek na správnom mieste, že pracuje v obore ktorý mu sedí na mieru a robí to s láskou. Potom je radosť s takýmito ľudmi ako je on pracovať aj na ďalších projektoch.“*


Hanka Paradova, 38 let
IT manažerka

* Podmínky použití stránek

Rozhovory v médiích

Chcete klidně spát a lépe se rozhodovat ve svých financích?

*Každý uživatel/čtenář obsahu stránek jaroslavgall.cz bere na vědomí následující podmínky:

Provozovatelem internetových stránek www.jaroslavgall.cz (dále jen Stránky) je společnost Jaroslav Gall (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či zdrojového nebo programového kódu internetových Stránek bez jeho předchozího souhlasu. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Stránek (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat Stránky. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti Stránek. Některé z informací publikovaných na Stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost všech zveřejněných informací. Všechny informace zveřejněné na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Podmínky byly zveřejněny dne 12. 3. 2019 a od tohoto data jsou platné a účinné.