Co si hlídat, aby jste si zvýšili šanci na plnění z pojišťovny v případě škodné události?

Jak eliminovat riziko požáru?

Čtěte dále…

1) Máte pojistnou smlouvu na majetek neaktualizovanou, tedy starší než 3-5 let?

Neaktualizací hrozí: Máte nízké pojistné částky na domácnosti/nemovitost/ odpovědnost. Máte pojištěné jen základní riziko – živly. Chybí například krádež a vandalismus či předpětí/podpětí v síti, vodovodní škodu, nemáte pojištěné věci a zařízení v domácnosti, věci na zahradě apd. Nejčastější chybou je však nepojištěná nebo s nízkými limity občanská odpovědnost – tam totiž hrozí největší škoda, která vás dokáže zbankrotovat, ani nevíte jak, viz níže.

Teď si možná řeknete, že je to motivace pojišťoven, jak nalákat stávající klienty, ukončit staré produkty. No posuďte samy, tady je důkaz, že to může dávat smysl.

Navíc jeden konkrétní případ. Mému klientovi Jirkovi Š., který vlastní rodinný dům na Praze 6, přišla nečekaná faktura od Veolie na 200 tis. za spotřebovanou vodu. Myslel si, že je to omyl. Nebyl. Následnou kontrolou potrubí se zjistilo, že pod jeho pozemkem protékala několik měsíců voda prasklým potrubím. A jelikož měl pojistnou smlouvu z roku 2012, která v sobě toto krytí neobsahovala, musel to zaplatit ze svého. S

Bydlíte v řadovém domě nebo v bytovém domě a požár z vaší domácnosti se rozšíří i do dalších sousedních nemovitostí a máte limit odpovědnosti na 500 tis.? Přitom limit pojištění odpovědnosti 10 či 20 milionů stojí o 200-500 Kč ročně navíc?

Hups, hups, hups a hoří tři střechy u řadových domů…

Jak se mohou lišit staré pojistné podmínky od nových? Značně, viz příklad z jedné pojišťovny

Příklad: Vývoj krytí rizik a limitů. Zdroj: Poj. Kooperativa.

2) Propadlé revize komínů, eletřiny apod.

Povinnost vychází z Občanského zákoníku: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“

KOMÍNY

Za rok je více jak 300 případů požárů obytných domů, při kterých jsou příčinou zanedbané komíny. Hlavně z těchto důvodů vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty předepisuje podmínky pro provoz komínů a kouřovodů, lhůty jejich kontrol, revizí a čištění.

Jak často je třeba nechat zkontrolovat komín?

Jak často nechat zkontrolovat rodinný dům?

3) Máte domácnost dobře zabezpečenou proti požáru?

Projděte si stručný test pro základní požární kontrolu, sestaveného dle První klubové pojišťovny (PKP).

Kouříme a nedopalky od cigaret vhazujeme do hořlavé nádoby (plastový odpadkový koš)* ANO NE
Pravidelně (např. 1× za 5 let) kontrolujeme nebo necháme odborně revidovat stav rozvodů elektřiny ANO NE
K dosažitelnosti elektřiny nebo napájení několika přístrojů současně používáme několik prodlužovacích kabelů vzájemně propojených ANO NE
Některé elektrické kabely, které máme volně položené na podlaze, jsou přiskřípnuté kusem nábytku nebo ledabyle zamotány za nábytkem ANO NE
Když zapalujeme svíčku v místnosti, máme ji stále pod dozorem (například, když z místnosti odejdeme, vždy svíčku zhasneme) ANO NE
Když koupíme něco nového, důsledně čteme návody od výrobce, zejména pasáže týkající se bezpečnosti ANO NE
Pravidelně čistíme komín, tak jak nám to nařizují předpisy* ANO NE
Máme doma hasicí přístroj, který je nový nebo pravidelně revidovaný ANO NE
Domácnost máme vybavenou zařízením autonomní detekce a signalizace (např. autonomním kouřovým hlásičem) ANO NE
Přesně víme, jak je náš důmpřipraven na požár a jak se v něm máme v případě požáru chovat (například víme, kde máme hydranty, přístroje, požární dveře, únikové východy atp.) ANO NE

*) pokud doma nemáte nebo se vás to netýká, neodpovídejte

Vyhodnocení – Spočítejte, kolik z vašich odpovědí je vyznačeno tučně. Podle jejich počtu spadáte do některé z následujících kategorií:

  • 0–3 bodů: Vyhoříte. Zdá se, že byste se měli nad sebou vážně zamyslet a začít se požární ochraně doma více věnovat.
  • 4–7 bodů: Možná vyhoříte. Zdá se, že jste na pár důležitých věcí ještě zapomněli a je co napravit.
  • 8–10 bodů: Nevyhoříte. Zdá se, že vám není z hlediska prevence požáru co vyčíst. Pochvala!

Nejste si jisti, kdy jste naposledy vymetali komín v rodinném domě či na chalupě? Zavolejte kominíka. Máte starší byt a nikdy jste si nedělali revizi elektřiny? Zeptejte se na vedení družstva či SJV, ať vám dají tip na revizáka.