Při odchodu mi svérázný psycholog Jeroným Klimeš do ruky vrazil bílou knihu, kterou sám napsal. Název mě trochu vyděsil: Křesťanství, vztahy a sex. Nejsem praktikující věřící, ze slušnosti jsem přijal a v duchu si říkal jsem si – to pro mě není. A bylo. NEJZÁSADNĚJŠÍ KNIHA O VZTAZÍCH, jakou jsem kdy četl. Fakt. Posuďte samy dle několika výtažků, které se promítají do našich vztahů k penězům.

1) Stáří a krize středního věku

Už se Vám to nejspíš stalo – před 5 nebo více lety – viděli jste věci jinak než dnes. Ano, i vám se mění hodnoty. Z mladého chovného býčka se časem vyklube vzteklý a nerudný vůl, který si začne dělat voloviny či koniny, aby omládl? Ne to nebude vás případ.

Být schopen úcty ke stáří předpokládá mít vyřešenou otázku smrti. Sex přestává být tabu, tabu je smrt. … Prokletí dnešního stáří nespočívá ve fyzické bolesti, ale především v psychické samotě. Člověk má potřebu v průměru čtyř hodin komunikace denně. Jenže ve stáří ho čeká „luxus“ bydlení v naprosté samotě v garsonce, kde neuvidí živáčka i několik dní. Před 60 tým rokem života by se proto prarodiče měli přistěhovat do bezbariérového bytu někam poblíž místu (do 1 km), kde bydlí jejich děti, aby v kmetském věku nebydleli 150 km daleko.

Takto se s krizí středního věku vyrovnává korejský zpěvák PSY, kdysi Gentelman :).

A kdy začíná krize středního věku? Když začneme počítat život od konce…Kolik let mi chybí, než budu vypadat, jako oni? Co bych si měl ještě užít, než budu nemohoucí?

Co s tím?

1) Vyrovnat se s vlastní smrtí

2) Mít dobré vztahy se starými lidmi – nejen rodiči, ale i lidmi, které potkáváme v sousedství – to nám pomůže k dobrému vztahu sama k sobě, až my budeme staří…. Rodiče by měli děti vychovávat tak, aby se k nim ve stáří rády vracely.

Tři důsledky antikoncepce

Taky vám na tom nepřišlo nic divného, naopak, je to velmi komfortní a bezpečné (bereme-li otěhotnění, nikoliv pohlavní choroby). Co se ale děje po 10-15-20 letech užívání hormonálních přípravků, které nás v důsledku stojí mnohdy 100ky tisíc, abychom porodili vytouženého potomka?

Neplodnost, přechozené vztahy a vymírající společnost.

Máme protichůdné tužby – toužíme po reprodukčním úspěchu, zároveň však máme sexuální tužby nejrůznějšího charakteru (pornografie, promiskuita,…). Když tyto tužby necháme planě růst a zanikat, vznikne nám vztahová houština přibližně dvou až čtyřletých vztahů a nekončící pocit zmaru, protože každý konec vztahu provázejí hádky, naschvály, stěhování, partneři zmrzačení nevěrou, zapomenuté spermie, nemanželské děti s narušenou identitou, děti traumatizované neustálými rozchody a střídajícími se strýčky. Na to se navážou války o děti, střídavá výchova a celý ten rozvodový kolotoč….

Že už jste to zažili?

Na blahobyt nejsme stavění

Tak si na něj radši nezvykejte. Anebo jo, nebuďme nenažraní a mějme více dětí.

Dnešní životní styl, který preferuje jedno, maximálně dvě děti v rodině, není ani r- strategií (velmi mnoho dětí bez péče) ani k-strategií (málo dětí s velkou péčí). Je to neúspěšné chaotické chování a plýtvání ekonomickými zdroji, které vede k vymírání společnosti. K-strategie totiž neznamená, že máme málo dětí, ale že naplno využíváme svých zdrojů a schopností. …

Věk dožití před 300 lety a nyní. J. Klimeš; Křesťanství, vztahy a sex.

Důvod, proč se za blahobytu u lidí objevuje toto nefunkční chování, je v tom, že na blahobyt lidský genom vůbec není adaptován, lidé se začnou chovat chaoticky a blahobytné společnosti se vždy zakrátko (asi do 200 let) zhroutí….Člověk v blahobytu je extrémně citově labilní, což odpovídá i Maslowově hierarchii potřeb – čím dokonaleji máme uspokojeny nižší potřeby, tím je naše psychika labilnější. To je velká daň  za sytost.

Vývoj porodnosti a nemanželských dětí. Zdroj: J. Klimeš; Křesťanství, vztahy a sex.

Láska bez reprodukce nevydrží

Je prokázáno, že citová láska bez reprodukce má omezenou trvanlivost – např. poločas rozpadu nereprodukčních vztahů s kohabitací (bydlení na psí knížku, bez dětí) jsou čtyři roky. Sílu iracionální životní iluze o nekončící lásce ilustruje např. to, že si lidé běžně pořizují hypotéky na třicet let do vztahů, které mají střední trvanlivost čtyři roky. ….

Vliv typu vztahu a reprodukce na délku vztahu. Zdroj: J. Klimeš; Křesťanství, vztahy a sex.

Na co si dát pozor?

Muži: Pozor v domácnosti na ironii! Ale na to už jste nejspíš přišli. Ženy: Pozor na přehnané vyčítání a kousavé poznámky – jsou to velmi škodlivé a přitom bagatelizované komunikační nešvary.

Finanční gramotnost pro rodiče

Zajímavé souvislosti jako například

Pozdní chození do postele – Zvláště hyperaktivní děti velmi špatně snášejí, když přicházejí o něco, co již mají. – Peníze, frustrace a nenávist aneb Krájíme byt – Půjčky a reklama – Bohatí versus chudí rodiče.

najdete zde: http://www.klimes.us/media/jeronym_klimes_rodina_a_finance_1076.pdf

Zajímavé čtení, co říkáte? Dejte si na to třeba panáka a pak promyslete, zda náhodou neletíte hlavou do pěkného životního průšvihu….Hodně štěstí přeje Jarda Gall.

Titulní obrázek: TheStocks.