Diverzifikace je klíčovým prvkem stabilního spoření. Rozložení úspor mezi různé finanční nástroje snižuje riziko ztráty a poskytuje ochranu v proměnlivých ekonomických podmínkách.